The Wind Power es una completa base de datos mundial sobre la energía eólica dirigida a los principales actores profesionales del mercado.
English English Deutsch Español 

Acceso en línea > País > China > JilinArchivo China : comprar ahora

  Datos generales   Parques eólicos  

Por zonas

  Mapa   Material visual  

Nombre Potencia nominal total instalada
(kW)
Número de generadores
Baicheng7 50010
Baicheng Fuyu15 00010
Baicheng Part I49 50033
Baoshitu98 600116
Changling II58 50039
Cun9 35011
Datong49 50033
Da’an zhongguang heanguang49 50033
Dongxinrong (Huaneng)100 50067
Dongxinrong (Longyuan)33 15039
Gengsheng37 56054
Huaneng zhenglai mali Wind Farm Phase I9 0006
Jianping3 0002
Lingxia22 50030
Qianguowangfu15 00010
Qian’an I49 50033
Qian’an II49 50033
Qingshan (Fuyu)30 00030
Qingshan (Huaneng)49 30058
Shuanggangshan49 50033
Shuangliao I49 30058
Shuangliao II49 50033
Shuangliao III42 00028
Shuangliao Wind Farm II42 00028
Shuangliao Wind Farm Phase II7 5005
Sipingxinfeng30 00020
Taonan50 15059
Taonan project49 50033
Tongyu414 76016
Tongyu Tuanjie3 00020
Wangjiatun53 80061
Xian49 50033
Zenlai7 5005
Zhenglai Mali Wind Farm Phase I7 5005
Zhenlai209 0006
Zhongdianqianan wind farm49 50033
Zhongshui Baicheng15 00010
Zhongshuibaicheng15 00010
Total 1 930 470 1 143

Observación: las sumas totales no tienen en cuenta los valores no disponibles.