The Wind Power es una completa base de datos mundial sobre la energía eólica dirigida a los principales actores profesionales del mercado.
English English Deutsch Español 

Acceso en línea > País > China > Liaoning



Archivo China : comprar ahora

  Datos generales   Parques eólicos  

Por zonas

  Mapa   Material visual  

Nombre Potencia nominal total instalada
(kW)
Número de generadores
Beipiao49 50033
Beipiao Beitazi49 50033
Changgao48 000No está disponible
Changtu63 000No está disponible
Changxingdao (Hengshan)7 40024
Chaoyang Kazuozhong sanjia4 5003
Dachangshan3 6006
Dalian Tuoshan49 50033
Datang Liaoningchaoyangkazuozhongsanjia30 00020
Diaobingshan21 75029
Donggang21 95038
Dongzhangjia50 25067
Faku141 500116
Fangjiatun49 50066
Fang’an75 00050
Gaoligou27 75037
Gaoshanzi37 50025
Guoshui Diaobingshanquanyangou49 50033
Houxinqiu39 10046
Jiulongdi (Xianrendao)33 66049
Kaiyuan300 000No está disponible
Laochang48 00024
Mazongshan49 50033
Pulepu24 65029
Pusamiao (Haiyanghong)21 00028
Quantou49 30058
Qujiagou49 50033
Shajintai24 65029
Shenyang49 50033
Shiyingzi49 30058
Sijiazi9 60012
Wanghaisi42 50050
Xiaochangshan3 6006
Yinkou7 26011
Yuji3 7505
Zhangwu350 000No está disponible
Zhangwu Dongfanghong12 0008
Zhangwudongfanghong49 50033
Zhangwufuxinjuyuanpingandi wind farm49 50033
Zhangzidao3 00012
Total 2 048 570 1 203

Observación: las sumas totales no tienen en cuenta los valores no disponibles.