The Wind Power es una completa base de datos mundial sobre la energía eólica dirigida a los principales actores profesionales del mercado. The Wind Power es una completa base de datos mundial sobre la energía eólica dirigida a los principales actores profesionales del mercado.
English English Deutsch Español 

Acceso en línea > Empresas del mercado eolico > Operadores > State Power Investment Group


Inscribirse    Conectarse    Búsqueda


Archivo Operadores (2 491 operadores)

  Lista principal   Desarrol-
ladores
 

Opera-
dores

  Propie-
tarios
  WEA - R&D centers  

A continuación encontrará la lista de parques que explota State Power Investment Group (parques eólicos registrados en la base de datos).

Página : http://eng.spic.com.cn/

Lista principal


Lista de los parques eólicos

 País
 Ciudad
Nombre Fabricante Potencia (kW) Número
China
Anbei 2AB
China
Anbei 6C
China
Binhai
Binhai Binhuai
China
Binhai
Binhai Binhuai
China
Binhai
Binhai Huaihai
China
Binhai
Binhai Huaihai
China
Binhai Zhendong
Part 2
China
Panhe River
Binzhou Yangxin
Part 1
China
Lingjiao
Cangwu Lingjiao
China
Changyuan Naoli
China
Kulun Sumu
Chayouzhong Banner Huitengxile 2
China
Adjoining Baiyunebo
Damao Banner
China
Baiyinhua Gacha
Damao Banner Bailingmiao
Part 2
China
Lingbei Zhen
Dingnan Yuntaishan
China
Dongshan
Fanshi
Part 1
China
Dongshan Xiang
Fanshi
Part 2
China
Cuimiao Zhen
Fucheng
China
Fuling Jinzishan
China
Baolitucun
Guyang Baolitu
China
Hengling Zhen
Heshun Qilingou
China
Luoshitancun
Huinong Luoshitan
China
Huangbu
Jianning Ganjiaai
China
Jingbian Lijialing
Part 2
China
Jiangzhou
Jiujiang Jiangzhou
China
Guangan
Langfang Dacheng
China
Jiehekou
Lanxian Dayingpo
Part 1
China
Lingchuan Haiyang 1
Part 2
China
Haiyang
Lingchuan Haiyang 1
Part 1
China
Hongyazi Xiang
Pingluo Wuduizi
China
Kangjiazhuangcun
Pingyao Nanshan
China
Rong’An Baiyunling
China
Santanghu Zhen
Santanghu Third Area D
China
Shuangxi
Shangyou Xian’Etang
Part 2
China
Shuangxi
Shangyou Xian’Etang
Part 1
China
Jinjie Zhen
Shenmu Gaojiabao
China
Shizuishan
China
Heyuan Zhen
Suizhou Heyuan
China
Bayinhangghai Sumu
Wulatezhong Banner Bayinhanggai
Part 1
China
Bayinhanggai Sumu
Wulatezhong Banner Bayinhanggai
Part 2
China
Bayinhangghai Sumu
Wulatezhong Banner Bayinhanggai
Part 3
China
Weizhuang
Xiangning
Part 2
China
Dayou
Xiangshui Chenjiagang
China
Dayou Zhen
Xiangshui Dayouzhen
China
Xing’An Diantang
Part 2
China
Yanguan
Xing’An Yanguan
China
Yuanjiangcun
Xing’An Yanguan
Part 1
China
Yuanjiangcun
Xing’An Yanguan
Part 2
China
Xinzhou
Xinzhou
China
Sanbiao
Xunwu Jilongzhang
China
Dingjiayou
Youyu Dingjiayao
Part 2
China
Gaojiabao Xiang
Youyu Gaojiabao
China
Daying Zhen
Yunwuyu I
China
Daying Zhen
Yunwuyu II
China
Daying Zhen
Yunwuyu III
China
Dahulun Zhen
Zhangbei Dahulun
Part 2
China
Dahulun Zhen
Zhangbei Dahulun
Part 1
China
He’an Zhen
Zhanjiang Xuwen He’An

NHD : No hay datos


Ficha actualizada : 2 de marzo de 2023
Corregir/Complete esta ficha :The Wind Power
contact@thewindpower.net
Todos los derechos reservados - 2005-2023 - Política de cookies
Condiciones generales de uso y venta - Socios