The Wind Power est une base de données experte, mondiale et unique au service des acteurs de la filière éolienne. The Wind Power est une base de données experte, mondiale et unique au service des acteurs de la filière éolienne.
English English Deutsch Español 

Accès en ligne > Pays > Chine > Fujian


S'inscrire    Se connecter    Recherche


Fichier Parcs éoliens Chine
Rapport national

  Données générales   Parcs éoliens  

Par zones

  Carte   Media   IREC Index  


Localisation précise :
  En construction       En production       Démantelé

Localisation approximative :
  En construction       En production       Démantelé

 Nom Puissance nominale totale (kW) Nombre de machines
Outil de tri réservé à l'accès Premium Outil de tri réservé à l'accès Premium Outil de tri réservé à l'accès Premium
Aozaishan6 000
Beijiao48 000
Caoshan36 000
Dahanshan I48 000
Dahanshan II48 000
Dahuxian30 000
Dingyanshan48 000
Fengchuiling48 000
Fujian Dongshan Zhangzhou Chen49 500
Fuqing5 000
Fuqing Haitan Strait200 000
Fuqing Jiangyin14 000
Gaoshan I20 000
Gaoshan II36 000
Gaoyushan70 000
Houshanzai16 150
Huangkeng40 000
Huangqi40 000
Jiangjunshan14 000
Jiangkou48 000
Jigongdong48 000
Liuao4 000
Liuao30 600
Liuao45 000
Liuao26 000
Liyushan48 000
Longjiao I48 000
Longjiao II48 000
Longmen (Fujian)48 000
Lubei100 000
Lubei6 000
Maershan40 000
Matoushan (Zhongmin)47 500
Nanan48 000
Nanri400 000
Nanri I16 150
Nanri III48 450
Panyang48 000
Putian Shicheng40 000
Qingfeng (Fujian)48 000
Qingfeng (Fujian)62 100
Qinglin48 000
Quanhui99 000
Shibishan48 300
Shicheng40 000
Shicheng54 000
Shijing (Fujian Energy)40 000
Shijing I (Funeng)40 000
Shijing II (Funeng)14 000
Shitang48 000
Wangmushan47 500
Wujiaowan30 000
Wulongshan (Fujian)48 000
Wuzhai48 000
Xincuo48 000
Xinghua Gulf18 000
Xinghua Gulf13 400
Xinghua Gulf10 000
Xinghua Gulf10 000
Xinghua Gulf11 000
Xinghua Gulf5 000
Xinghua Gulf12 000
Yangping20 000
Yanting30 000
Yongding Hukeng48 000
Zeqi48 000
Zhangzhou100 000
Zhongcuo30 000
Zhongmen48 000

Compléter/corriger cette fiche :The Wind Power
contact@thewindpower.net
Tous droits réservés - 2005-2022 - Gestion des cookies
Conditions générales d'utilisation et de vente - Partenaires